ข้าวไทย พญาไอยรา | บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สินค้าและบริการ

ข้าวหอมมะลิกลางปี 100% เกรดส่งออก 48 KG

1,700 ฿

รายละเอียดสินค้า

ข้าวหอมมะลิกลางปี
          หมายถึง ข้าวหอมมะลิที่มีอายุ 4-12 เดือน เริ่มนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม อันเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวประจำปีของข้าวขาวดอกมะลิ105 ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ต้องเพาะปลูกแบบนาปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ1ครั้งเท่านั้น ข้าวหอมมะลิกลางปีจะยังคงมียางข้าวอยู่ในระดับปานกลาง อันเป็นที่มาของความเหนียวนุ่มแบบพอดี ไม่อ่อน ไม่แข็งจนเกินไป

ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
          หมายถึง ข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ปลูกในนาปี บนพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ที่ชั้นหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่าง (สร้างกลิ่นหอม) ครอบคลุมพื้นที่ 14 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิ พื้นที่ทุ่งสัมฤมธิ์เป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง คือวีรกรรมทุ่งสัมฤทธื์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ย่าโมนำชาวโคราชสู้รบกับกองทัพเวียงจันทร์จนได้รับชัยชนะ