ข้าวไทย พญาไอยรา | บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของข้าวพญาไอยรา...

            เริ่มตั้งแต่บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด ก่อตั้งใน ปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวนสิบล้านบาท  เพื่อประกอบธุรกิจค้าข้าว ประเภทโรงสีข้าว โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือข้าวหอมมะลิไทย ส่วนโรงสีตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ใจกลางทุ่งทุ่งสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมมากทื่สุดอันเป็นจุดเด่นของข้าวหอมมะลิไทย

            เส้นทางของพญาไอยราเริ่มมาจากธุรกิจโรงสี ที่เริ่มจากธุรกิจซื้อข้าวเปลือกเป็นท่าข้าวจึงอยากหันมาต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ด้วยการทำโรงสีข้าว เพราะเชี่ยวชาญในวงการนี้มานาน รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อนของการผลิตข้าวหอมมะลิไทยได้ โดยคัดสรรแต่ข้าวเปลือกดี มีคุณภาพทุกเม็ด เพื่อส่งต่อข้าวหอมมะลิไทยแท้100%ให้ทุกคน โดยถือคติที่ว่า “คุณภาพระดับโลกเพื่อผู้บริโภคไทย”

            มั่นใจไปอีกระดับกับข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวชนิดเดียวที่ต้องมีการตรวจรับรองความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ก่อนการส่งออก พร้อมมีการกำหนดสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิเพื่อการันตีสายพันธ์ข้าวออกโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยข้าวที่มีตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์จะถูกสุ่มตรวจสอบ % ปลอมปนปีละครั้ง