ข้าวไทย พญาไอยรา | บริษัท จินฮงสหกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สาระน่ารู้ / คำถาม

4 ปัจจัยกำหนดราคาข้าวที่เราควรรู้!

25 มีนาคม 2563

          ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยราคาข้าวในตลาดนั้น หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่า ใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดปัจจัยราคาข้าวเพื่อขาย ถึงจะเหมาะสมตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี บทความนี้จะมาแนะนำ 4 ปัจจัยกำหนดราคาข้าวที่เราควรรู้

1. ความแห้งแล้ง
หากสภาพอากาศไม่อำนวยต่อการปลูกข้าว เช่น ความแห้งแล้ง ก็จะส่งผลต่อปริมาณข้าวที่ผลิตได้มีจำนวนลดลง จนทำให้ไม่พอต่อความต้องการของตลาด ทำให้ราคาตลาดสูงขึ้น ตรงข้ามกับหากสถานการณ์ปกติ เกษตรกรจะได้รับผลดีก็คือการขายข้าวเปลือกได้ในราคาด

2020_5.7.7_๒๐๐๗๑๓

2. การส่งออก
หากต่างชาตินิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทยมากขึ้น ทำให้ความต้องการของตลาดก็เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทก็มีผลต่อการซื้อขายเช่นเดียวกัน หากค่าเงินแข็งตัว หรือ ลูกค้าต่างชาติมีตัวเลือกข้าวหลายๆชนิด ราคาตลาดอาจจะเป็นปกติ แต่หากค่าเงินอ่อนตัว หรือต่างชาติหันมาชอบทานข้าวหอมมะละ ราคาตลาดก็สูงขึ้น

2020_6.7.7_๒๐๐๗๑๓

3. ราคาข้าวเพื่อนบ้าน
เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของเรามีลักษณะคล้ายกับข้าวหอมมะลิไทย
ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเลือกสินค้าอื่นๆมาทดแทนได้ ผลผลิตต่อปีของข้าวจากประเทศอื่นๆที่ส่งออกจึงมีผลต่อราคาข้าวหอมมะลิไทยเรา

2020_7.7.7_๒๐๐๗๑๓

4. ปัจจัยพิเศษ
เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น ภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ COVID-19 ตั๊กแตนทะเลทรายอินเดีย อุทกภัย ทำให้ผลผลิตน้อยลง ความต้องการของคนก็เพิ่มมากขึ้น

2020_8.7.7_๒๐๐๗๑๓

          แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ข้าวหอมมะลิตราพญาไอยราก็ขอสัญญาว่าจะผลิตข้าวคุณภาพคับหม้อให้ได้มากที่สุด และคงระดับมาตรฐานส่งออกเพื่อคนไทย เพราะเราผลิต “ข้าวไทย เพื่อคนไทย”

2020_9.7.7_๒๐๐๗๑๓